rėžtu

rėžtu
rėžtù adv. galvotrūkčiais, be atvangos: Bet dar ir toliaus taip bus, kad sviets pasidūkys ir apjeks visai, velniop rėžtù besisukdams K.Donel.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • rėžtukas — rėžtùkas sm. (2) 1. DŽ1 įrankis kam rėžti, pjauti, raižyti: Rėžtukas – titnaginis įrankis su aštria briauna gale kaului ar ragui pjauti MLTEIII76. Pažymėjau rėžtukù visus medžius, kuriuos reikės rytoj nupjauti Dbč. Beveik visos pušys suraižytos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rėžtuvinis — rėžtùvinis, ė adj. (1) su rėžtuvu: Seniausias šių apylinkių (Dieveniškių) arklas turėjo būti rėžtuvinis su ragočiumi, padarytas iš iškastos su šaknimis pušaitės rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rėžtas — 2 rėžtas sm. (1) J.Jabl, NdŽ, rė̃žtas (2) NdŽ 1. įsigalėjusi, įprastinė tvarka, eiga: Sunku man buvo grįžti ing pirmąjį rėžtą gyvenimo I. Visi jo darbai ėjo senovės rėžtu Žem. Viską dirba senovės rėžtu J.Jabl. Dūrė į akis ypatingas būdo tvirtumas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rėžtuvas — 2 rėžtùvas, ė smob. (2) raižytojas, skulptorius: Su rėžtu rėžtùvas rėžia J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • savo — sàvo pron. pos. ind. DŽ, sãvo K, Rtr 1. nurodant daikto, dalyko, reikalo priklausymą, artumą bet kuriam iš trijų (ppr. veiksmą atliekančių) asmenų (kalbančiajam, klausančiajam arba asmeniui, apie kurį kalbama): Kromininkas rodo tavorus savo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rėžtuvas — 1 rėžtùvas sm. (2) DŽ 1. įrankis, prietaisas kam rėžti, pjauti, įbrėžti: Sakinimo rėžiams rėžti vartojami specialūs rėžtuvai su dozatoriais rš. Ši ritė sujungta su virbalu, kurio gale pritvirtintas rėžtuvas sp. Ana suraižė plonas drobeles be… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dėka — dėkà (brus. дзякa) sf. (4, 2), dėka (1) 1. SD50, R, K dėkojimas, padėka: Palikčiau nors dėkos žodžius P.Vaič. Už dė̃ką kepurę gaut ar negerai? Mrj. Siunčiame už jūs tikrą meilę širdingą dėką V.Kudir. Kokią dė̃ką mes gavom už tą? Prk. Ir atnešė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiaurinis — 2 kiaurìnis, ė adj. (2) → kiauras. 1. su skylutėmis, skylėtas: Su kiauriniù samčiu griebk (iš puodo) kiulkius Jrb. Paduok man kiaurinį samtį Skr. Su kiauriniù raktu ne tik atrakinti, bet ir pašvilpti gali Vvr. 2. atviras (apie žaizdą): Ragenos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ryžtas — 2 ryžtas sm. žr. 2 rėžtas. ◊ savo ryžtu savo rėžtu: Ana dirba savo ryžtu J. Jis kaip bulius eina savo ryžtu J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rėžtas — 1 rė̃žtas sm. (2) 1. J, Vl tam tikras statybininkų prietaisas su dviem aštriais nagais, naudojamas linijoms žymėti, skrodžiant rąstus. 2. medžio raižytojo, skulptoriaus įrankis: Su rėžtu rėžtuvas rėžia J …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”